Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Nasza kawiarnia przylega do budynku Galerii „Bunkier Stuki” jednej z najważniejszych polskich instytucji prezentujących sztukę współczesną. Jest to instytucja z blisko sześćdziesięcioletnią historią, artystycznie niezależna, finansowana przez Miasto Kraków.

Historia Bunkra sięga roku 1950. Powstał wówczas krakowski odział CBWA (Centralne Biuro Wystaw Artystycznych).

Budynek Bunkra

Pomysłodawcą budowy nowej siedziby Galerii był Bolesław Drobner, poseł na sejm i działacz komunistyczny. Zaproponował, aby przeznaczono na ten cel kwartał mieszczący się pomiędzy ulicami Szewską 25 i Szczepańską 3. W tym miejscu ojciec Bolesława Drobnera, Roman otworzył w roku 1907 secesyjną kawiarnię, która po burzliwych dziejach, pożarze, i wielokrotnych zmianach nazwy po ponad 50 latach funkcjonowała w końcu jako pierwszy w Krakowie lokal ze striptizem o nazwie „Esplanada”. Na terenie tym znajdował się też XVIII-wieczny budynek spichlerza, który ostatecznie wszedł w plan nowej realizacji i możemy go oglądać do dziś, wkomponowanego w betonową bryłę.

Udziałowa, Planty, NAC

Usuwanie zwalonego drzewa na Plantach, róg placu Szczepańskiego, lata dwudzieste XX w. W tle kawiarnia, która wówczas nazywała się „Udziałowa” (zdjęcie pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Nowy budynek otwarto uroczyście 11 października 1965 roku. Autorką jego projektu jest Krystyna Różyska-Tołłoczko, zaś rzeźbę fasady (beton z odciśniętymi szalunkami) zaprojektowali Stefan Borzęcki i Antoni Hajdecki. Jest to obiekt unikatowy, jeden z nielicznych polskich przykładów brutalizmu w architekturze (nazwa „brutalizm” nie ma związku z brutalnością, pochodzi od francuskiego słowa „brut”, czyli „surowy”). Ciekawie wpisany w zabytkowy kontekst jest pięknym przykładem udanej architektury późnego modernizmu. Do lat 90-tych XX wieku budynek był w ogóle jedynym obiektem architektury nowoczesnej w obrębie krakowskiego Starego Miasta.

Bunkier Sztuki

Nowy budynek Bunkra Sztuki po otwarciu, widok części na rogu Placu Szczepańskiego (zdjęcie z archiwum Galerii)

Przez lata galeria funkcjonowała pod nazwą BWA. Nazwę „Bunkier Sztuki” przejęła oficjalnie dopiero w 1994 roku.

Obecna działalność Galerii

Pod koniec 2013 roku Bunkier Sztuki opublikował strategię rozwoju do roku 2019. W dokumencie określono misję:

Jesteśmy miejscem artystycznego eksperymentu. Dajemy możliwość doświadczania różnorodności sztuki współczesnej

Bunkier to nie tylko galeria. Większości wystaw towarzyszą spotkania z twórcami i krytykami i obszerne katalogi, można tu trafić na ciekawe odczyty i konferencje.

Galeria prowadzi także działalność wydawniczą, wykraczającą poza redagowanie katalogów do wystaw. Wewnątrz działa bardzo dobra księgarnia z wydawnictwami związanymi z szeroko pojętą sztuką.

W murach galerii Bunkier Sztuki wystawiane były miedzy innymi prace: Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Rafała Bujnowskiego, Wilhelma Sasnala, Leona Tarasiewicza (i oczywiście wielu innych, bardzo znanych artystów)

Bunkier Sztuki widok współczesny

Bunkier Sztuki widok współczesny (zdjęcie Zygmunt Put / Wikimedia Commons)

Wystawy można zwiedzać od 12 do 20 od wtorku do niedzieli.

Po zwiedzeniu wystawy zapraszamy d naszej kawiarni na kawę i ciastko, żeby zregenerować siły i porozmawiać o wrażeniach.

Ceny biletów:

  • 5 zł ulgowy,
  • 10 zł normalny,
  • 18 zł rodziny.

Więcej informacji i aktualny program dostępne są na oficjalnej stronie Galerii „Bunkier Sztuki”.